WoonWinkel West

Welke documenten breng je mee naar je afspraak bij het woonloket?

Sociale Huur

Inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning 

Breng alvast mee:
• e-ID + pincode (kandidaat-huurder + partner)
• bewijs inkomsten van de laatste 6 maanden (kandidaat-huurder + partner)

Indien van toepassing:
• huurcontract
• gegevens gezin
• vonnis co-ouderschap / verblijfsregeling kinderen
• attest invaliditeit
• bewijsstukken woonnood

 

Premies info

Info over premies wonen en energie (Mijn VerbouwPremie, Fluvius, Vlaanderen, Diksmuide, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne).

Breng alvast mee:
• e-ID + pincode (Kortemark: van alle meerderjarige bewoners)
• facturen / offertes

Premies aanvragen

Aanvragen premies wonen en energie (Mijn VerbouwPremie, Fluvius, Vlaanderen, Diksmuide, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne).
Heb je meer dan 6 facturen, maak dan een tweede afspraak.

Breng alvast mee:
• e-ID + pincode (Kortemark: van alle meerderjarige bewoners)
• facturen / offertes
• betalingsbewijzen facturen (premies Kortemark)
• attest aannemer
• EAN-code elektriciteit

Relevante documenten:
• keuringsattest elektriciteit
• europees productlabel toestel
• attest beschermde afnemer
• EPB-aangifte
• omgevingsvergunning
• EPC
• foto’s voor en na
• attest invaliditeit

Mijn VerbouwLening (Energiehuis Westhoek)

Aanvragen van Mijn VerbouwLening bij Energiehuis Westhoek voor alle categorieën die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie en zonnepanelen.

Breng alvast mee:
• e-ID + pincode (van alle kredietnemers)
• offertes
• laatst beschikbare aanslagbiljet
• bewijs van domicilie (van alle kredietnemers)
• attest gezinssamenstelling
• bewijs eigendomstitel
• bewijs inkomsten (loonfiches, bankuittreksels, aanslagbiljet, attesten) (van alle kredietnemers)
• detail lopende leningen – kredietopeningen
• laatste (eind)afrekening gas en elektriciteit, facturen stookolie of andere bronnen
• bewijs dat de woning minstens 15 jaar oud is of al 5 jaar vergund is in geval van investeringen in hernieuwbare energie
• bewijs dat je niet in aanmerking komt voor een renteloos renovatiekrediet of een Energielening+ (bijv. de eigendomsakte van de woning)

Ondertekenen van de kredietovereenkomst van Mijn VerbouwLening bij Energiehuis Westhoek (Opgelet: deze afspraak kan pas geboekt worden na contact met de loketmedewerker en bevestiging dat de Mijn VerbouwLening werd goedgekeurd). 

Breng eventueel mee:
• factuur
• ingevuld formulier stand der werken

Energie

Vragen over energie: V-test om energieleveranciers te vergelijken, energiefactuur nakijken, veranderen van leverancier, veranderen van tarief, …

Breng alle relevante documenten mee:
• vb. e-ID + pincode
• vb. energiefactuur
• vb. laatste jaarafrekening
• vb. ontvangen brieven
• vb. inloggegevens online klantenzone

Groepsaankoop groene energie

Inschrijving of bevestiging overstap groepsaankoop groene energie van Provincie West-Vlaanderen.

Breng alvast mee:
• laatste afrekening gas en elektriciteit mee
• nog geen afrekening ontvangen, laatste factuur gas en elektriciteit

Woningkwaliteit – aanvraag woningonderzoek

Aanvraag woningonderzoek door de huurder bij kwaliteitsproblemen in de huurwoning.

Breng alvast mee:
• e-ID + pincode
• huurcontract
• contactgegevens verhuurder/eigenaar
• foto’s van de gebreken
• plaatsbeschrijving
• EPC-attest

Wonen - overige vragen

Vragen over wonen: vb. huren, verhuren, huursubsidie, meldpunt discriminatie op de huurmarkt, …

Breng alle relevante documenten mee:
• vb. e-ID + pincode
• vb. huurcontract
• vb. ontvangen brieven