WoonWinkel West

Huren en Verhuren

Op zoek naar een nieuwe huurwoning? Of een woning verhuren?

Bij WoonWinkel West kan je terecht voor informatie omtrent huren en verhuren van een woning, de Vlaamse huursubsidie en huurpremie,…
Neem zeker een kijkje op de infopagina over huren of verhuren van Wonen in Vlaanderen.

Eigenaars en huurders kunnen ook bij ons terecht met algemene vragen over het Vlaams Woninghuurdecreet of de huurwet en de minimumvereisten van woningkwaliteit waaraan een huurwoning moet voldoen. Info over de huurwetgeving vind je hier

Meldpunt discriminatie

Het Vlaams mensenrechteninstituut (VMRI) is een onafhankelijke instelling die zich inzet voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten in Vlaanderen. Je kan een melding van discriminatie indienen bij het Vlaams Mensenrechteninstituut. Ze zullen de melding onderzoeken en eventueel bemiddelen. Indien dat zonder succes gebeurt, zullen ze deze voorleggen aan de geschillenkamer. De geschillenkamer bestaat uit experten uit de gerechtelijke en academische wereld die een diepgaande kennis van de mensenrechten hebben, en dan in het bijzonder van het discriminatierecht. Ze oordelen onafhankelijk en onpartijdig over de klacht. De experten spreken een niet-bindend, uitvoerig gemotiveerd oordeel uit. Oordeelt de geschillenkamer dat er sprake is van discriminatie? Dan kan ze de persoon of organisatie die discrimineerde aanbevelen om bepaalde acties uit te voeren.

Brochure Discriminatie op de huurmarkt – Agentschap Wonen in Vlaanderen 
Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het zoeken van een woning op de private huurmarkt. Het onderscheid tussen legitieme selectie en discriminatie blijkt niet altijd even duidelijk te zijn. De brochure biedt daarom huurders, verhuurders en professionele spelers zoals vastgoedmakelaars een overzicht van de discriminatiewetgeving. Wat is discriminatie en wanneer is een keuze voor een bepaalde huurder toch gerechtvaardigd? Welke eisen mag je stellen aan kandidaat-huurders? En welke informatie mag op welk tijdstip worden opgevraagd?

WoonWinkel West is het meldpunt voor woonproblemen in Diksmuide, Houthulst, Kortemark,
Lo-Reninge en Veurne. 
Contacteer ons via info@woonwinkelwest.be – 051 97 04 30 

Huurdersbond

De Huurdersbond organiseert wekelijks een vrij spreekuur op maandag van 10 tot 12 uur in het AC Diksmuide (Heernisse 6).
Breng je huurcontract en andere relevante documenten mee.
Ze geven juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders.
De huurdersbond wijst je op je rechten en plichten en helpt bij het oplossen van je huurvraag. WoonWinkel West heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Huurderbond. Als inwoner van Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge of Veurne kan je er gratis terecht voor advies

Eigenaarssyndicaat of Eigenaarsbond

Zoek je als eigenaar-verhuurder juridisch advies? Neem contact op met het Eigenaarssyndicaat of de Eigenaarsbond.

Justitiehuis

Bij het Justitiehuis kan je terecht voor een eerste juridisch advies of bij vragen over een gerechtelijke procedure waarin je betrokken bent.
Het Justitiehuis van Brugge is bevoegd voor Kortemark. Vanuit Houthulst en Lo-Reninge kan je in Ieper terecht. Er is een Justitiehuis in Veurne dat ook bevoegd is voor Diksmuide. Meer info over de Justitiehuizen vind je op de website van Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Provinciale huurgarantieverzekering

Ben je een eenoudergezin of ben je een verhuurder die wil verhuren aan een eenoudergezin?

De Provincie West-Vlaanderen biedt de Provinciale huurgarantieverzekering gratis aan voor verhuurders die willen verhuren aan eenoudergezinnen. Deze verzekering beschermt tegen huurachterstal en huurschade en voorziet in rechtsbijstand voor maximaal 3 jaar.

De verzekering is er voor nieuwe huurcontracten van minimaal 3 jaar. De huurprijs moet schappelijk zijn en het inkomen van het eenoudergezin valt tussen bepaalde grenzen. Neem een kijkje op www.west-vlaanderen.be/huurgarantieverzekering voor alle informatie en voorwaarden.

Voor meer informatie kan je ook terecht bij het woonloket van WoonWinkel West. Wij maken je wegwijs in de procedure, gaan na of je als huurder of verhuurder in aanmerking komt en helpen je bij het aanvragen van deze verzekering.

PRWV - sociale media post_Stijn en Russell_1

F.A.Q.

Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.