WoonWinkel West

Welke documenten breng je mee naar je afspraak bij het woonloket?

Sociale Huur

Inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning of je inschrijving actualiseren bij De Mandel, IJzer & Zee, IZI Wonen en RSVK Veurne-Diksmuide.

Breng alvast mee:
• e-ID + pincode (kandidaat-huurder + partner)
• bewijs inkomsten van de laatste 3 maanden (kandidaat-huurder + partner)

Indien van toepassing:
• huurcontract
• gegevens gezin
• vonnis co-ouderschap / verblijfsregeling kinderen
• attest invaliditeit

Premies info

Info over premies wonen en energie (Mijn VerbouwPremie, Fluvius, Vlaanderen, Diksmuide, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne).

Breng alvast mee:
• e-ID + pincode (Kortemark: van alle meerderjarige bewoners)
• facturen / offertes

Premies aanvragen

Aanvragen premies wonen en energie (Mijn VerbouwPremie, Fluvius, Vlaanderen, Diksmuide, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne).
Heb je meer dan 6 facturen, maak dan een tweede afspraak.

Breng alvast mee:
• e-ID + pincode (Kortemark: van alle meerderjarige bewoners)
• facturen / offertes
• betalingsbewijzen facturen (premies Kortemark)
• attest aannemer
• EAN-code elektriciteit

Relevante documenten:
• keuringsattest elektriciteit
• europees productlabel toestel
• attest beschermde afnemer
• EPB-aangifte
• omgevingsvergunning
• EPC
• foto’s voor en na
• attest invaliditeit

Mijn VerbouwLening (Energiehuis Westhoek)

Aanvragen van Mijn VerbouwLening bij Energiehuis Westhoek voor alle categorieën die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie en zonnepanelen.

Breng alvast mee:
• e-ID + pincode (van alle kredietnemers)
• offertes
• laatst beschikbare aanslagbiljet
• bewijs van domicilie (van alle kredietnemers)
• attest gezinssamenstelling
• bewijs eigendomstitel
• bewijs inkomsten (loonfiches, bankuittreksels, aanslagbiljet, attesten) (van alle kredietnemers)
• detail lopende leningen – kredietopeningen
• laatste (eind)afrekening gas en elektriciteit, facturen stookolie of andere bronnen
• bewijs dat de woning minstens 15 jaar oud is of al 5 jaar vergund is in geval van investeringen in hernieuwbare energie
• bewijs dat je niet in aanmerking komt voor een renteloos renovatiekrediet of een Energielening+ (bijv. de eigendomsakte van de woning)

Ondertekenen van de kredietovereenkomst van Mijn VerbouwLening bij Energiehuis Westhoek (Opgelet: deze afspraak kan pas geboekt worden na contact met de loketmedewerker en bevestiging dat de Mijn VerbouwLening werd goedgekeurd). 

Breng eventueel mee:
• factuur
• ingevuld formulier stand der werken

Energie

Vragen over energie: V-test om energieleveranciers te vergelijken, energiefactuur nakijken, veranderen van leverancier, veranderen van tarief, …

Breng alle relevante documenten mee:
• vb. e-ID + pincode
• vb. energiefactuur
• vb. laatste jaarafrekening
• vb. ontvangen brieven
• vb. inloggegevens online klantenzone

Groepsaankoop groene energie

Inschrijving of bevestiging overstap groepsaankoop groene energie van Provincie West-Vlaanderen.

Breng alvast mee:
• laatste afrekening gas en elektriciteit mee
• nog geen afrekening ontvangen, laatste factuur gas en elektriciteit

Woningkwaliteit – aanvraag woningonderzoek

Aanvraag woningonderzoek door de huurder bij kwaliteitsproblemen in de huurwoning.

Breng alvast mee:
• e-ID + pincode
• huurcontract
• contactgegevens verhuurder/eigenaar
• foto’s van de gebreken
• plaatsbeschrijving
• EPC-attest

Wonen - overige vragen

Vragen over wonen: vb. huren, verhuren, huursubsidie, meldpunt discriminatie op de huurmarkt, …

Breng alle relevante documenten mee:
• vb. e-ID + pincode
• vb. huurcontract
• vb. ontvangen brieven