WoonWinkel West

Gemeentelijke Premies- Nodige documenten

Financiële ondersteuning bij kwaliteitsvol renoveren van een woning (dak-of zoldervloerisolatie en winddicht onderdak en/of draagstructuur): 
• e-ID + pincode of aanmelden via itsme
Kopie van de gedetailleerde facturen (na uitvoering van de werken en einddatum factuur max. 1 jaar oud) van dak- of zoldervloerisolatie
uitgevoerd door een aannemer en/of van de aankoopfacturen als je de werken zelf heeft uitgevoerd. Duidelijke vermelding van de warmteweerstand van het isolatiemateriaal.

Kopie van de gedetailleerde facturen die volgende gegevens bevat: oppervlakte onderdak, type onderdak, oppervlakte dampscherm, datum werken
Indien van toepassing: bewijs van toekenning en berekening van de premie van Wonen in Vlaanderen (categorie A en B)
Indien van toepassing: rekeninguittreksel als bewijs van de storting van de premie door het Vlaamse Gewest (categorie A en B)
Indien van toepassing: bewijs laagste inkomenscategorie premie Wonen in Vlaanderen (categorie B)
Indien van toepassing: huurcontract (categorie C)
Indien van toepassing: verklaring op eer bewoning of verhuring binnen 36 maanden. (categorie C)

Saneringspremie
• e-ID + pincode of aanmelden via itsme
• Kopie van de gedetailleerde facturen + bewijs van betaling (facturen niet ouder dan 1 jaar en offerte toevoegen indien de factuur niet gedetailleerd is)
• Attest gezinssamenstelling: Via www.mijnburgerprofiel.be aanmelden met e-ID of itsme (aanvrager):
Attesten en vergunningen – Attest van gezinssamenstelling – Attest opvragen – Voor uzelf – Kortemark – Attest downloaden – Attest printen
• Eigendomsattest van alle eigenaar-bewoners van de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd.
Betreffende de voorwaarden: enige eigendom, KI en ouderdom van de woning
Via www.myminfin.be aanmelden met e-ID of itsme: Mijn woning – onroerende gegevens raadplegen – huidige onroerende gegevens – alle woning(en) openklikken – schermafbeelding van de volledige pagina (met vermelding van initialen of naam rechts bovenaan de pagina)

Aanpassingspremie woning bejaarden en personen met een handicap
• e-ID + pincode of aanmelden via itsme
• Kopie van de gedetailleerde facturen + bewijs van betaling
(facturen niet ouder dan 1 jaar en offerte toevoegen indien de factuur niet gedetailleerd is)
• Attest gezinssamenstelling:
Via www.mijnburgerprofiel.be aanmelden met e-ID of itsme (aanvrager):
Attesten en vergunningen – Attest van gezinssamenstelling – Attest opvragen – Voor uzelf – Kortemark – Attest downloaden – Attest printen
• Eigendomsattest van alle eigenaar-bewoners van de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd.
Betreffende de voorwaarden: enige eigendom, KI van de woning
Via www.myminfin.be aanmelden met e-ID of itsme: Mijn woning – onroerende gegevens raadplegen – huidige onroerende gegevens – alle woning(en) openklikken – schermafbeelding van de volledige pagina (met vermelding van initialen of naam rechts bovenaan de pagina)

Saneringspremie & Saneringspremie klein comfort
• e-ID + pincode of aanmelden via itsme
• Kopie van de gedetailleerde facturen: voor de werkzaamheden waarvoor u een premie aanvraagt, uitgevoerd door een aannemer en/of van de aankoopfacturen van de aanvragers die de werken zelf uitvoeren
• Bewijs van je relatie tot de woning: eigendomsakte of compromis aankoop (voor toekomstige eigenaars), huurcontract of bewijs vruchtgebruik
• Recentste aanslagbiljet personenbelasting,
bij weigering Mijn VerbouwPremie, het aanslagbiljet dat bij de aanvraag MVP van toepassing was
• Bewijs kadastraal inkomen van de woning: recentste aanslagbiljet onroerende voorheffing
• Bewijs ouderdom van de woning: kadastraal uittreksel

Gemeentelijke huisvestingspremie
De toekenning loopt vanaf 1 maart 2024 automatisch. Rechthebbenden krijgen een brief van Stad Veurne en de gemeentelijke premie wordt automatisch toegekend. Uit eigen initiatief de premie aanvragen is niet meer nodig.