WoonWinkel West

Mijn VerbouwPremie - Nodige documenten

Om aan te melden op het online loket van Mijn VerbouwPremie:
e-ID + pincode van de aanvrager of via Itsme
Gegevens gebouw:
EAN-code elektriciteit (vermeld op elektriciteitsfactuur, 18 cijfers en begint altijd met het cijfer 54)
Verplichte documenten voor alle categorieën:
 alle facturen: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen
Factuurdatum mag niet ouder zijn dan 2 jaar, op aanvraagdatum premie
Sterk aangeraden documenten:
offertes (meer details, om facturen te verduidelijken)
Optioneel:
attest beschermde afnemer (personen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas)
foto’s voor en na
EPC bouw/ EPC verhuur
plan architect
indien verhuur aan woonmaatschappij: huurcontract

Mijn VerbouwPremie – Dak:
Verplichte documenten:
factuur: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen
attest aannemer voor de plaatsing van dak- of zolderisolatie
bewijs van aanwezige isolatie als die vroeger al werd geplaatst, bv. aan de hand van facturen of bewijs voormalige premie aanvraag of het EPC.
in geval van asbestverwijdering en isolatie: attest verwijdering asbest
in geval van asbestverwijdering en isolatie: bewijs van aanwezigheid zonnepanelen of zonneboiler op bestaand gebouw of rapport haalbaarheid zonne-energie, bijvoorbeeld een afdruk van de simulatie voor uw gebouw op de zonnekaart.
grondplan met aanduiding van de betrokken ruimtes (niet-woongebouw)

Mijn VerbouwPremie – Ramen en Deuren:
Verplichte documenten:
• 
factuur: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen
attest aannemer
bewijs ventilatie (indien van toepassing):
– ventilatiesysteem aanwezig: factuur, meetrapport, nummer van EPB-aangifte en foto voorblad EPB-aangifte
– ventilatieroosters aanwezig: offerte, factuur, nummer van de EPB-aangifte en foto voorblad
bewijs hoogrendementsbeglazing bij het afbreken en plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen, indien de hoogrendementsbeglazing vroeger al werd geplaatst. Bewijs aantonen kan aan de hand van facturen, bewijs voormalige premieaanvraag of via het EPC. Daarnaast dienen er ook foto’s bijgevoegd te worden waarop de nieuwe borstwering, balustrades en ramen duidelijk te zien zijn
attest beschermde afnemer (indien van toepassing)
een foto van het gebouw waarop het nieuw geplaatste glas of de nieuw geplaatste ramen en/of deuren duidelijk zichtbaar zijn.
Sterk aangeraden documenten:
Offerte
Prijsdetails over vliegenramen en-deuren, rolluiken, zonwering, garagepoort,… als de factuur hierop betrekking heeft

Mijn VerbouwPremie – Zonneboiler:
Verplichte documenten:
facturen: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen
attest ingevuld door de aannemer (Rescert) met technische informatie over de nieuw geplaatste zonneboiler
gedateerde foto van de zonnecollectoren waarbij het gebouw ook zichtbaar is
omgevingsvergunning als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014 of als het gebouw niet op het net is aangesloten
EPB aangifte als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014

Mijn VerbouwPremie – Warmtepompboiler:
Verplichte documenten:
alle facturen: zowel voorschotfacturen, tussentijdse facturen als eindfacturen
attest ingevuld door de aannemer met technische informatie over de nieuw geplaatste warmtepompboiler
Europees productlabel (A+ of beter)
omgevingsvergunning als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014 of als het gebouw niet op het net is aangesloten
EPB aangifte als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014

Mijn VerbouwPremie – Gascondensatieketel:
(Factuurdatum uiterlijk 31/10/2023, aanvragen t.e.m. 31/10/2024)
Verplichte documenten:
 facturen: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen
 attest ingevuld door de aannemer met technische informatie over de geplaatste gascondensatieketel en de oude installatie die vervangen werd 
 Europees productlabel
 keuringsrapport nieuwe installatie
 verbrandingsattest nieuwe installatie 
Optionele documenten:
• foto’s van de oude installatie en de nieuwe gascondensatieketel. Op de foto moet het kentekenplaatje van de ketel duidelijk zichtbaar zijn

Mijn VerbouwPremie – Buitenmuur:
Verplichte documenten:
 factuur: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen
attest aannemer voor de plaatsing van buitenmuurisolatie, eventueel aangevuld met attest van de begeleidende architect voor de buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
Indien asbestverwijdering (bij buitenmuurisolatie van de buitengevel): attest verwijdering asbest
VVO- attest STS 71-1 voor de isolatie van een bestaande spouwmuur.
bewijs (spouw)muurisolatie als deze vroeger al werd geplaatst, bv. aan de hand van facturen of bewijs voormalige premie aanvraag of een EPC.
grondplan met aanduiding van de betrokken ruimtes (niet-woongebouw)

Mijn VerbouwPremie – Vloer:
Verplichte documenten:
• factuur: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen
 attest aannemer voor de plaatsing van de kelder- of vloerisolatie
 bewijs isolatie als deze vroeger al werd geplaatst, bv. aan de hand van facturen of bewijs voormalige premie aanvraag of een EPC.
 grondplan (niet-woongebouw)

Mijn VerbouwPremie – Binnenrenovatie: 
(doe-het-zelf toegestaan)
Verplichte documenten:
• factuur: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen
Sterk aangeraden documenten:
 Offerte

Mijn VerbouwPremie – Elektriciteit en sanitair: 
(doe -het-zelf toegestaan)
Verplichte documenten:
• factuur: zowel voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen
• keuringsattest van een elektrische installatie, moet:
   – van toepassing zijn op de woning waarvoor de aanvraag gebeurt
   – dateren van voor de aanvraagdatum
   – dateren van na de elektriciteitswerken
   – aangeven dat de elektrische installatie conform is
   – uitgeschreven zijn door een erkend keuringsorgaan
indien enkel sanitair dan is er geen keuringsattest vereist
Sterk aangeraden documenten:
 Offerte

Mijn VerbouwPremie – Warmtepomp:
Verplichte documenten:
• facturen: voorschot-, tussentijdse facturen en eindfacturen
 attest ingevuld door de aannemer met technische informatie over de nieuw geplaatste warmtepomp in de woning
• Europees productlabel, pakketlabel (hybride lucht-water warmtepomp) of een bewijs van de minimale energie-efficiëntie
• omgevingsvergunning als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014 of als het gebouw niet op het net is aangesloten
• EPB aangifte als het gebouw aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet vanaf 2014
• technische fiche definitieve uitschakeling actieve koeling (airco) door aannemer als niet voldaan is aan de voorwaarden voor actieve koeling (zie rubriek ’Andere voorwaarden’)