WoonWinkel West

Sociale huur - wat meenemen?

Inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning of je inschrijving bekijken en aanpassen via het centraal inschrijvingsregister, het online loket van Wonen in Vlaanderen.

Meebrengen van alle meerderjarigen:
• e-ID + pincode of aanmelden via itsme
bewijs inkomsten van de laatste 6 maanden

Indien van toepassing, bewijs woonnood:
een attest van de crisisopvang/noodwoning waar je verblijft
een besluit onbewoonbaarverklaring
een attest dat je de gevangenis, instelling of opvanginitiatief moet verlaten
een rechtsgeldige opzegbrief van de woning waar je nu woont