WoonWinkel West

Grote wijziging premielandschap renoveren en energie

Vanaf 1 oktober 2022 start Mijn VerbouwPremie. Dit is een samenvoeging van de huidige Vlaamse renovatiepremie en energiepremies van Fluvius.

Je kan de huidige premies nog aanvragen tot en met 30 juni 2022. Voor een periode van drie maanden (juli tot september) zullen deze premies niet kunnen aangevraagd worden. De geldigheid van de facturen wordt tot twee jaar en drie maanden verlengd voor aanvragen tot en met 31 december 2022.

Voor de renovatie- en energiepremies komt er één digitaal loket. Ook de voorwaarden voor de premies wijzigen. Een aantal premies of de verhoging van het bedrag voor doelgroepen valt weg.

  • De premie voor een verwarmingsketel op gas is niet opgenomen in Mijn VerbouwPremie.
  • De premie voor een condensatieketel op gas van Fluvius voor beschermde afnemers zal vanaf 1 juli 2022 niet meer kunnen aangevraagd worden.
  • De verhoogde premie voor beschermde afnemers valt weg. Er is een overgangsmaatregel voor facturen tot eind juni. De premie kan tot eind 2022 aangevraagd worden.
  • Werken die je zelf uitvoert, komen niet meer in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie. Voor doe-het-zelvers is er een uitzondering tot en met 31 december 2022.
  • SVK-verhuurders kunnen de Huur- en isolatiepremie vanaf 1 juli 2022 niet meer aanvragen. Bij Mijn VerbouwPremie hebben SVK-verhuurders wel recht op de hoogste premies.
  • De totaalrenovatiebonus of BENOpass loopt verder voor wie al in een traject zit. Na 30 juni kan geen nieuwe BENOpass meer worden opgestart.

Plaats je nog vóór juli een condensatieketel op gas? Ben je beschermd afnemer? Voer je zelf werken uit? Mogelijk is het interessant om nog vóór juli 2022 een premie aan te vragen. Neem contact op met WoonWinkel West via 051 97 04 30 of info@woonwinkelwest.be.