WoonWinkel West

Ventilatievoorwaarden Mijn VerbouwPremie

Nieuwe webpagina over de ventilatievoorwaarden bij Mijn VerbouwPremie.
 
In de categorie van werken ‘ramen en deuren’ zijn er aanzienlijke premies voorzien voor de laagste en middelste inkomenscategorieën, als ook voldaan is aan de ventilatie-eisen. Voldoet men niet aan de ventilatie-eisen, valt men terug op Mijn VerbouwPremie uit de hoogste inkomenscategorie voor vervanging van glas (16 euro per m²). Bij ventilatie-eisen gaat het over het plaatsen van luchttoevoerroosters in de droge ruimten (in de ramen, muur of rolluikkasten) als de woning geen ventilatiesysteem B of D (met aan/afvoer) heeft. Dossierbehandelaars stellen zeer regelmatig vast dat men niet aan de ventilatie-eisen voldoet, waardoor de premie een pak lager ligt dan verwacht.
 
Isoleren? Dat betekent ventileren! Ook voor Mijn VerbouwPremie voor ramen en buitendeuren is dit een belangrijke voorwaarde.