WoonWinkel West

Melding discriminatie op de huurmarkt – VMRI

Het Vlaams mensenrechteninstituut (VMRI) is een onafhankelijke instelling die zich inzet voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten in Vlaanderen. Wie een melding over discriminatie op de huurmarkt wil doen, moet dit nu bij deze instelling doen en niet langer bij UNIA.

Je kan een melding van discriminatie indienen bij het Vlaams Mensenrechteninstituut. Ze zullen de melding onderzoeken en eventueel bemiddelen. Indien dat zonder succes gebeurt, zullen ze deze voorleggen aan de geschillenkamer. De geschillenkamer bestaat uit experten uit de gerechtelijke en academische wereld die een diepgaande kennis van de mensenrechten hebben, en dan in het bijzonder van het discriminatierecht. Ze oordelen onafhankelijk en onpartijdig over de klacht. De experten spreken een niet-bindend, uitvoerig gemotiveerd oordeel uit. Oordeelt de geschillenkamer dat er sprake is van discriminatie? Dan kan ze de persoon of organisatie die discrimineerde aanbevelen om bepaalde acties uit te voeren.

Brochure Discriminatie op de huurmarkt – Agentschap Wonen in Vlaanderen
Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het zoeken van een woning op de private huurmarkt. 
Het onderscheid tussen legitieme selectie en discriminatie blijkt niet altijd even duidelijk te zijn. De brochure biedt daarom huurders, verhuurders en professionele spelers zoals vastgoedmakelaars een overzicht van de discriminatiewetgeving. Wat is discriminatie en wanneer is een keuze voor een bepaalde huurder toch gerechtvaardigd? Welke eisen mag je stellen aan kandidaat-huurders?
En welke informatie mag op welk tijdstip worden opgevraagd?

WoonWinkel West is het meldpunt voor woonproblemen in Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne. 
Contacteer ons via info@woonwinkelwest.be – 051 97 04 30