WoonWinkel West

Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen

De gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen helpt jouw hypothecaire lening af te betalen wanneer je ziek wordt of je job verliest. De verzekering loopt over tien jaar.  Als je in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kun je na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire lening. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.

Alle info vind je terug op www.wonenvlaanderen.be.