WoonWinkel West

Diensten WoonWinkel West

Woonwinkel West beantwoordt al je vragen over je woning

Als woonwinkel is het onze taak om onze inwoners bij te staan in het zoeken naar antwoorden op hun woonvragen. Je kan hiervoor bij onze woonloketten terecht (zie contact). Via onze woonloketten kan je je inschrijven op de wachtlijst voor een sociale woning, kan je als huurder maar ook als eigenaar terecht met vragen over huurwetgeving, geven we je alle informatie over de beschikbare premies en helpen we je met vragen over energie (groepsaankoop van de provincie, de V-test, de Vlaamse Energielening,…). We werken aan de kwaliteit van het woonpatrimonium. Je kan bij ons terecht met vragen over woningkwaliteit, leegstand en verwaarlozing.

Onze diensten