WoonWinkel West

Wonen overige - wat meenemen

Vragen over wonen: vb. huren, verhuren, huursubsidie, meldpunt discriminatie op de huurmarkt,…

Breng alle relevante documenten mee:
Vb. e-ID + pincode of aanmelden via itsme
vb. huurcontract
vb. ontvangen brieven
vb. besluit ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van een woning
vb. bewijsstukken discriminatie